GRAFICUL PREGĂTIRILOR GRATUITE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI ANUL ȘCOLAR 2019-2020
ZIUA, ORA, DATA ACTIVITATEA LOCAȚIA PROFESOR
Luni, ora 14-15
1, 8, 15 apr.
13 mai 2019
Pregătiri pt. proba de aptitudini
pt. clasa IX. - Teorie Solfegiu Dicteu
- specializarea arta actorului
Secția română
Sala 7 de pe str.
Mărăști, nr. 8 A clădirea II.
Poroșnicu Vasile
Luni, ora 14-15
1, 8, 15 apr.
13 mai 2019
Pregătiri pt. proba de aptitudini
pt. clasa IX.- Teorie Solfegiu Dicteu
- specializarea arta actorului
Secția maghiară
Sala 27 de pe str.
Mărăști, nr. 8 A clădirea II.
Korpos Kamilla
Sâmbătă, ora 9-13
6, 13 apr.
11 mai 2019
Pregătiri pt. proba de aptitudini
pt. clasa IX.- arta actorului
- specializarea arta actorului
Secția română
Sala 32 de pe str.
Mărăști, nr. 8 A clădirea II.
Ana Maria Galea
Sâmbătă, ora 9-13
6, 13 apr.
11 mai 2019
Pregătiri pt. proba de aptitudini
pt. clasa IX.- arta actorului
- specializarea arta actorului
Secția maghiară
Sala 33 de pe str.
Mărăști, nr. 8 A clădirea II.
Barabasi Tivadar


GRAFICUL PROBELE DE APTITUDINI ANUL ȘCOLAR 2019-2020
DATA ACTIVITATEA LOCAȚIA
13-14.05.2019
15-17.05.2019
Înscrierea la probele de aptitudini pt. clasa IX.
Susținerea probelor de aptitudini pt. clasa IX.
Specializarea arta actorului
Secretariat
Atelierele de pe str.
Mărăști, nr. 8 A, clădirea II.


CALENDARUL ADMITERII PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ETAPA a II-a

  • CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA a IX-a - ETAPA a II-a & CALENDARUL EXAMENELOR DE ADMITERE și DIFERENȚĂ PT. ANUL ȘCOLAR 2018- 2019 PT. CICLUL GIMNAZIAL - ETAPA a II-a
  • CALENDAR - Examen de diferență–ciclul liceal, clasele X-XI - CATEDRA DE ARTA ACTORULUI