PERSONAL DIDACTIC-AUXILIAR:

 

Nr. crt. Nume și Prenume Funcţia
1. BĂDESCU CAMELIA Administrator financiar- contabil șef
2. BEJAN ANCA DANA Model
3. CĂTANĂ CLAUDIU TEODOR Informatician
4. ENE ATANASIU OVIDIU SERGIU Bibliotecar
5. LASSEL IRINA Administrator patrimoniu
6. PELGER MONIKA Secretar șef
7. WELLMAN RITA ANTONIA Secretar