RO:

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA LICEULUI VOCAŢIONAL DE ARTĂ TG. MUREȘ 

O școală în care  educaţia înseamnă: – Armonie, Rafinament, Talent și Artă.

Liceul Vocaţional de Artă din Tg. Mureş, promovează un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive și practice, pri n încurajarea unei relaţii democratice profesor-elev-părinte şi prin aplicarea muncii în echipă, abordând o comunicare inter/ intrainstituţională permanentă în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui elev, beneficiar al sistemului educaţional, ajutând la formarea capacităţii de a reflecta, de a formula şi de rezolva probleme, relaţionarea de cunoştinţe din diferite domenii; valorizarea experienţei personale; dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială; formarea autonomiei morale.

Printre competențele specifice profilului se regăsește receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic, vizual, muzical, în scopul formării culturii artistice de bază, utilizarea de instrumente și tehnici variate, elemente de scris-citit și limbaj specifice artelor vizuale și muzicale, exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic specific în contexte variate, dar și prin interpretarea unor lucrări muzicale, aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic.

Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev în parte la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin viziunea și filosofia educaţională a şcolii și având în vedere dobândirea unor competenţe specifice care să asigure servicii educative şi care să satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă. Căci,  ”a oferi cultură înseamnă a oferi setea. Restul va fi o consecinţă”. (Antonie De Saint-Exupery)

 

Prof. Grozav Diana Sabina
Director

Prof. Madaras Ildikó
Director adjunct

Prof. Lung Dănuț
responsabil Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (C.E.A.C.)

Prof. Păcurar Ioana
Consilier educative

 

MA:

TG MURES MŰVÉSZETI MAGAS ISKOLA LÁTÁSA ÉS MISION

Az iskola, amelyben az oktatás harmóniát, teljesítményeket, tehetségeket, művészetet jelent

A Marosvásárhelyi Művészeti Középiskola elősegíti az értékekre, a kreativitásra, a gyakorlati és kognitív képességekre irányuló oktatást. Ösztönözzük a demokratikus tanuló-tanár kapcsolatot és a csapatmunkát. Folyamatosan alkalmazzuk a kommunikációt mind belsőleg, mind kívülről annak érdekében, hogy megkönnyítsük az egyes hallgatók egyéni fejlődését. Ezzel elősegítjük a hallgatókat abban, hogy képesek legyenek gondolkodni, kérdéseket feltenni és megoldani a problémákat, összekapcsolni a különböző területek ismereteit, felhasználni személyes tapasztalataikat új dolgok létrehozásában, funkcionális kompetenciák fejlesztésére a társadalmi siker érdekében és az erkölcsi autonómia kialakításához. .

A speciális kompetenciák között megemlítjük a művészi üzenet érzékeny fogadását, akár vizuális, akár zenei formában, hogy alapvető művészeti oktatást kapjunk; változatos hangszerek és technikák, olvasási – írási elemek, valamint a képzőművészet és a zene speciális nyelve; ötletek, érzések és üzenetek kifejezése különféle művészeti nyelvek felhasználásával különféle összefüggésekben, de a zenedarabok értelmezésével is; a zenedarabok felértékelődése, érzelmi és ideális tartalma.

Küldetésünk az, hogy biztosítsuk az egyes hallgatók lehetőségeinek maximális fejlődését azáltal, hogy hangsúlyozzuk az iskolánk által támogatott értékek elsajátítását, és szem előtt tartjuk azokat a speciális kompetenciákat, amelyek biztosítják az oktatási szolgáltatásokat, amelyek kielégítik a közösség élet igényeit. – hosszú tanulás. „A kultúra felkínálása azt jelenti, hogy szomjúságot kínálunk, a többi következmény”. (Antonie De Saint-Exupery)