DATA: 02.05.2022

Probele de aptitudini pentru clasa pregătitoare: 5 MAI, 2022 orele 16,30, sala Amfiteatru.

DATA: 05.04.2022

1 2022 OME – privind aprobarea metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și calendarul înscrierii 2022-2023

Oferta educațională clasa pregătitoare 2022-2023

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Calendarul activităţilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare an şcolar 2022-2023

Határidők az előkészítő osztály számára a 2022-2023-es tanévben