Învăţământul artistic de calitate şi de proporţii impresionante în municipiul Tîrgu-Mureş a început în anul 1908, când primarul Bernády György a înfiinţat Şcoala Orăşenească de Muzică, viitorul Conservator de Muzică (1922), condus de violonistul, compozitorul, dirijorul, pedagogul Metz Albert, urmat de renumitul muzicolog Maximilian Costin.

 Înfiinţat în 1932 cu scopul de a propaga şi dezvolta cultura artelor frumoase, precum şi de a-i instrui pe cei care se pregăteau pentru cariera artei plastice, Cursul Liber de Artă Plastică a întregit, alături de Conservator, conţinutul educaţiei artistice existente în municipiu. Toţi profesorii Şcolii de Muzică au fost instrumentişti de mare valoare, cu pregătire de specialitate obţinută în marile centre de cultură din Europa (Viena, Paris, Berlin, Veneţia, Budapesta etc.). Acest colectiv de oameni entuziaşti, talentaţi, a constituit totodată nucleul primei orchestre simfonice din localitate.

Clădirea 1 - str. Revoluţiei

  Liceul Vocaţional de Artă în forma de organizare actuală, s-a înfiinţat în anul 1949, ca o instituţie de învăţământ artistic şi a continuat în mod strălucit tradiţiile celor două instituţii de artă sus amintite, cu un număr de 17 cadre didactice. În acelaşi an, prin reforma învăţământului din 1948, în ţară au luat fiinţă cinci licee de artă, printre care s-a numărat şi Liceul de Artă din Târgu-Mureş, alături de cele din Bucureşti, Iaşi, Baia-Mare, Cluj-Napoca. Primul director al liceului a fost sculptorul Izsák Márton (1949-1974), iar director adjunct, violoncelistul, compozitorul Kozma Géza, urmat apoi de pianista Trózner Sarolta (1949-1969), strănepoata renumitului compozitor de operă, Erkel Ferenc.

  De la înfiinţarea sa, Liceul de Artă pregăteşte elevi în specialităţile muzică şi arte plastice (profilul coregrafic a funcţionat doar câţiva ani). În ultimii ani în cadrul liceului se desfăşoară în paralel cu pregătirea de specialitate şi programul de cultură generală. Prima promoţie de elevi a părăsit liceul în 1953.

  Începând cu anul şcolar 1955-1956 clasele liceale cu profil de muzică au fost transferate la Cluj, în instituţie rămânând doar clasele I-VII. Clasele cu profil de artă plastică rămân, dar – după model sovietic - trec sub administraţia Şcolii de Ucenici şi funcţionează sub denumirea de Şcoala Tehnică. În anul şcolar 1959-1960 clasele de la cele două specialităţi se unesc din nou şi se reînfiinţează liceul sub numele de Şcoala Elementară şi Medie de Muzică şi Arte Plastice.

  Din 1977 şi până în 1990, Liceul de Artă şi-a desfăşurat activitatea în două unităţi şcolare distincte: Şcoala Generală nr. 18. cu Profil Suplimentar de Artă (cls. I-VIII) şi Liceul Pedagogic (cls.IX-XII, secţia artă). Liceul de Artă se reînfiinţează începând cu anul şcolar 1990-1991, când clasele de liceu s-au alăturat claselor I-VIII. din Şcoala Generală nr 18, care s-a transformat în unitate şcolară de tip liceal cu cls. I-XII

  Începând cu primul an de activitate (1. dec. 1949.), profesorii au fost cei care au efectuat depistări de talente în oraşul Tîrgu-Mureş, în judeţ, în judeţele limitrofe şi nu numai. La înfiinţarea liceului, până la stabilirea clădirii internatului, Sala mică a Palatului Culturii a fost amenajată pentru găzduirea elevilor proveniţi din alte localităţi. Întreaga activitate didactică de specialitate s-a desfăşurat în incinta Palatului Culturii: specializarea muzică la etajul I. şi II., arta plastică la etajul III. Acest lucru s-a încetat în 1978, când Palatul Culturii, construit în 1913 de către primarul Bernády György, cu scopul de a servi învăţământul artistc, de a promova arta şi cultura, de a forma şi educa simţul estetic al tîrgumureşenilor, a pierdut parţial această funcţie. În 1994 are loc intrarea în circuit a unei clădiri noi cu spaţii pentru specialitate şi sector administrativ.

Clădirea 2 - str. Mărăşti

  În anul 2008 se desfiinţează internatul liceului, fapt ce dezavantajează elevii proveniţi din alte localităţi, dar în schimb creşte numărul sălilor alocate studiului de specialitate, instrumental şi vocal. În anul 2016, s-a încheiat mansardarea şi reabilitarea clădirii de pe strada Mărăşti (fosta clădire a internatului) cu ajutorul Primăriei Municipiului Tg. Mureş şi a fondurilor europene REGIO, fapt ce a facilitat creşterea calitativă şi cantitativă a spaţiilor destinate studiului individual muzical de specialitate, arta actorului, a atelierelor de arte vizuale şi arhitectură, sprijinind astfel desfăşurarea actului educaţional de specialitate conform profilelor din oferta educațională, pentru cei peste 960 de elevi ai liceului.

Liceul Vocaţional de Artă are un rol bine definit în viaţa oraşului Tîrgu-Mureş, activităţile artistice ale elevilor noştri atrăgând beneficiarii direcţi şi indirecţi la evenimentele culturale: concertele elevilor şi cadrelor didactice, expoziţiile elevilor şi ale profesorilor, prezenţa elevilor la diferite activităţi cultural-artistice din oraş (vernisaje, lansări de carte, serate literar-muzicale, simpozioane, conferinţe, artist-talk-uri, ateliere de arte vizuale, expoziții, concursuri naționale și internaționale, etc.), evenimente care vin să întregească viaţa culturală tîrgumureşeană.

  Caracterul multicultural și integrator al acțiunilor interpretative și creative, dezvoltă pe parcursul anilor de studiu la elevii Liceului Vocaţional de Artă, o serie de aptitudini social-culturale şi competenţe de comunicare şi adaptare, ceea ce le înlesnește integrarea în societatea modernă, europeană, demonstrează cu prisosinţă nivelul înalt de pregătire pe care l-au primit în anii de studii primare, gimnaziale şi liceale, îşi dezvoltă latura creativă a personalităţii şi dovedesc însuşirea unor abilităţi artistice, devenind flexibili, independenţi şi cu o mai mare disponibilitate și adaptare către schimbările din jurul lor.

  Mulţi dintre absolvenţii liceului - după terminarea studiilor superioare - îşi găsesc loc de muncă în Corul Filarmonicii de Stat din Tîrgu-Mureş, lucrează ca instrumentişti la Filarmonica de Stat din oraş sau ca profesori în instituţiile de învăţământ artistic. O parte dintre ei desfăşoară în continuare o intensă activitate solistică. Alţii au devenit profesori universitari în oraşul nostru sau în alte centre universitare, de multe ori şi peste hotare. Ne mândrim şi cu absolvenţii care şi-au continuat studiile superioare în străinătate la Moscova, Paris, Londra, Budapesta, Germania, Suedia, S.U.A., etc şi care îşi desfăşoară activitatea artistică sau pedagogică în ţările respective.

  Absolvenţii specializării Arte Plastice și Decorative, devin devin artisti vizuali recunoscuți la nivel național și internațional, graficieni, pictori, designeri vestimentari, sculptori, arhitecți, tehnicieni desenatori, etc., îşi fac cariere în grafica pe calculator, modă, amenajări interioare, design de produs, arhitectură, tehnicieni desenatori, etc. Unii dintre ei au devenit artişti plastici de renume naţional şi chiar mondial, precum şi buni pedagogi, care se dedică formării artiştilor de mâine. În ultimii ani s-a deschis o cale largă şi prolifică de participare la concursurile de specialitate, pe plan zonal, naţional şi internaţional, de unde anual elevii liceului nostru aduc numeroase premii, care confirmă valoarea calității actului educațional de profil.