CONDUCERE


„Cultura este o muzică spirituală a existenţei, o simfonie care primeşte şi radiază.” (Vasile Băncilă)

„Legea superioară a existenţei este munca creatoare prin care lăsăm în lume o urmă după ce nu vom mai fi, o operă care prelungeşte existenţa şi după moarte” (Leonardo Da Vinci)
VIZIUNEA ȘI MISIUNEA LICEULUI VOCAŢIONAL DE ARTĂ TG. MUREȘ

O școală în care educaţia înseamnă: – Armonie,
– Rafinament,
– Talent
– Artă.

Liceul Vocaţional de Artă din Tg. Mureş, promovează un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive și practice, prin încurajarea unei relaţii democratice profesor-elev-părinte şi prin aplicarea muncii în echipă, abordând o comunicare inter/ intrainstituţională permanentă în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui elev, beneficiar al sistemului educaţional, ajutând la formarea capacităţii de a reflecta, de a formula şi de rezolva probleme, relaţionarea de cunoştinţe din diferite domenii; valorizarea experienţei personale; dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială; formarea autonomiei morale.

Printre competențele specifice profilului se regăsește receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic, vizual, muzical, în scopul formării culturii artistice de bază, utilizarea de instrumente și tehnici variate, elemente de scris-citit și limbaj specifice artelor vizuale și muzicale, exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic specific în contexte variate, dar și prin interpretarea unor lucrări muzicale, aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic.

Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev în parte la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin viziunea și filosofia educaţională a şcolii și având în vedere dobândirea unor competenţe specifice care să asigure servicii educative şi care să satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă. Căci, ”a oferi cultură înseamnă a oferi setea. Restul va fi o consecinţă”. (Antonie De Saint-Exupery)

Prof. Grozav Diana Sabina
Director
Prof. Madaras Ildikó
Director adjunct
Prof. dr. Nemeș Ioana
reponsabil Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (C.E.A.C.)
Prof. Păcurar Ioana
Consilier educative