DOCUMENTE NECESARE ELEVILOR ȘI REPREZENTANȚILOR LEGALI15.09.2023 – OME 6238 BURSE – ORDIN privind aprobarea Metodologiei – cadru de acordare a burselor


15.09.2023 – HG NR. 810 DIN 8 SEPTEMBRIE 2023 (Pagina 5-13) – H O T Ă R Â R E pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi