COMISIILE METODICE DIN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

1. Comisia de Perfecţionare Metodică şi formare continuă (Comisia de echivalare a creditelor profesionale)
Responsabilul Comisiei: Prof. Moraru Mihai

2. Comisia Metodică a Învăţătorilor – Secţia română
Responsabilul comisiei Prof. înv. pr. Negruţ Iuliana

3. Comisia Metodică a Învăţătorilor – Secţia maghiară
Responsabilul comisiei: Prof. înv. pr. Csizmadi Csilla

4. Comisia Metodică a Diriginţilor
Responsabilul comisiei: Prof. Mureşan Laura – consilier educativ – secția RO
Prof. Biro Imre – secția MA

5. Comisia Catedrei de limbă şi literatura română
Responsabilul comisiei: Prof. Pantea Romana

6. Comisia Catedrei de limbă şi literatură maghiară
Responsabilul comisiei: Prof. Kozma Edit

7. Comisia Catedrei de Limbi moderne
Responsabilul comisiei: Prof. Oncescu Catinca

8. Comisia Catedrei de Ştiinţe (matematică, biologie, info, ed. tehnologica)
Responsabilul comisiei: Prof. Balint Attila

9. Comisia Catedrei Om şi Societate (istorie, religie, cultura civică şi consilierul școlar)
Responsabilul comisiei: Prof. Imre Zsolt – istorie

10. Comisia Sportului Școlar
Responsabilul Comisiei: Prof. Mărcuș Ioana

11. Comisia Metodică pt Consiliere Orientare şi Activităţi Extraşcolare
Responsabilul comisiei: Prof. Mureşan Laura – consilier educativ

12. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte PIAN
Responsabilul comisiei: Prof. Moriczi Magdolna – pian
Prof. Szakacs Maria – pian complementar

13. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte INSTRUMENTE de SUFLAT
Responsabilul comisiei: Prof. Gered Jolan

14. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte CANTO si ARTA ACTORULUI
Responsabilul comisiei: Prof. Madaras Ildiko

15. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catredra: TEORIE – SOLFEGIU – DICTEU
Responsabilul comisiei: Prof. Poroșnicu Anna

16. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catedra: CORZI: vioară şi chitară
Responsabilul comisiei: Prof. Szonyi Zsuzsanna

17. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catedra: ARTE PLASTICE
Responsabilul comisiei: Prof. Kálmán Enikő

18. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catedra: ARHITECTURĂ
Responsabilul comisiei: Prof. Căprită Petre

19. Comisia artistică Olimpiade şi concursuri
Responsabilul comisiei: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunt
Prof. Kolumban Kantor Zita

20. Comisia de organizare a expoziţiilor
Responsabilul Comisiei: Prof. Kálmán Enikő

21. Comisia de organizare a concertelor
Responsabilul Comisiei: Prof. Dr. Aved Eva- director adjunct

COMISIILE DE LUCRU DIN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Şcoală (C.E.A.C.)
Responsabil comisie: Prof. Dr. Nemeș Ioana

2. Comisia pentru Control Managerial Intern S.C.M.I.
Responsabil comisie: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

3. Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar
Responsabil comisie Prof. Imre Zsolt

4. Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Absenteismului şi abandonului şcolar
Responsabil comisie: Prof. Costin Mihaela

5. Comisia de lucru pentru PDI
Responsabil comisie: Prof. Grozav Diana Sabina – director

6. Comisia de lucru pentru proiecte
Responsabil comisie: Prof. Grozav Diana Sabina – director – coordonator proiecte şi programe educaționale europene

7. Comisia de lucru pentru ROFUI
Responsabil comisie: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

8. Comisia de Cercetare a Abaterilor Disciplinare Elevi, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic
Responsabil comisie: Prof. Pantea Romana

9. Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă, P.S.I., situaţii de urgenţă (cutremure, inundaţii)
Responsabil comisie: Lassel Irina – administrator

10. Comisia de Inventariere Anuală a Patrimoniului Şcolar
Responsabil comisie Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

11. Comisia de receptie bunuri
Responsabil comisie: Prof. Ene Ovidiu Atanasiu – bibliotecar

12. Comisia de casare, clasare şi valorificare materiale
Responsabil comisie: Prof. Pui Adina

13. Comisia de Orar, asigurarea serviciului pe şcoală si condica prezenta
Responsabil comisie: Balint Attila – responsabil orar

14. Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Examenelor de Corigenţă
Responsabil comisie: Profesorul desemnat prin decizie

15. Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Examenelor
Responsabil comisie: Profesorul desemnat prin decizie

16. Comisia pentru Curriculum şi C.D.Ş.
Responsabil comisie: Prof. Grozav Diana Sabina – director

17. Comisia pt ritmicitatea notării
Responsabil comisie: Prof. Oncescu Catinca

18. Comisia de gestionare S.I.I.I.R.
Responsabil comisie: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

19. Comisia de burse si bani de liceu
Responsabil comisie Prof. Dr. Aved Eva- director adjunct

20. Comisia de salarizare
Responsabil comisie: Prof. Grozav Diana Sabina – director

21. Comisia de mobilitate
Responsabil comisie: Prof. Grozav Diana

22. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii
Responsabil comisie: Prof. Moraru Mihai

23. Comisia pentru verificarea documentelor școlare
Responsabil comisie: Prof. Grozav Diana Sabina – director