1908-ban Bernády György polgármestersége idején jött létre a Városi Zeneiskola, , amelyet a hegedűművész, zeneszerző és karmester Metz Albert vezetett. Ez a későbbi Városi Konzervatórium (1922) elődje. Őt követte a híres muzikológus Maximilian Costin. A város művészeti palettája kiegészült 1932-ben a képzőművészetek népszerűsítését és a jövendőbeli festők és szobrászok felkészítését célzó Szabad Rajziskolával. A zeneiskola valamennyi tanára kiválóan képzett neves zenész volt, akik Bécsben, Berlinben, Budapesten, Párizsban, Velencében tanultak. Ők alkották városunk első szimfonikus zenekarának magvát.

1. épület – Forradalom utca

  Az előzményekre alapozva jött létre 1949-ben a marosvásárhelyi Művészeti Iskola 17 tanerővel. 1949-es évben a tanügyi reform értelmében több művészeti szakközépiskola alakult az országban Bukaresteben, Iasi-ban, Nagybányán, Kolozsváron. Iskolánk első igazgatójává az akkor már elismert szobrászművész Izsák Mártont (1949-1974) nevezték ki.

  Az első tanév három tanszakkal indult: képzőművészet, zene és balett. De már a második évben, 1950-ben Kolozsvárra költöztették a balett szakot, a képzőművészet és a zene tanszak külön igazgatósággal és adminisztrációval szétvált. Az első generáció 1953-ban végzett.

  A Zeneiskola igazgatója két évig Kozma Géza gordonkaművész volt, majd a zongoraművész Trózner Sarolta (Erkel Ferenc dédunokája) meghatározó személyisége alakította a zeneiskola arculatát, az igényes muzsikálás mellett a növendékek személyiségét. 1951-től 1959-ig igazgatója, majd a két iskola egyesítése után aligazgatója 1971-ig.

  1955 - 1956-os tanévtől kezdődően a líceumi zeneosztályokat Kolozsvárra költöztették, ebben az intézményben az I-VII. osztály tanult. A képzőművészeti osztályok – szovjet mintára – az Inasiskola fennhatósága alá kerülnek Technikumként.

  1959 - 1960-as tanévtől újra egyesítik a zene és képzőművészeti osztályokat Zene és Képzőművészeti Szakközépiskolának nevezve az intézményt.

  1963-tól az új név Marosvásárhelyi Zene és Képzőművészeti Líceum. Fordulópont az iskola életében: először a Művészeti Minisztérium fennhatósága alól átkerült a Megyei Tanfelügyelőség hatáskörébe, majd az 1964-es tanévtől V-VIII. osztályban is bevezették a közismereti tárgyakat, és ebben az évben hozták létre a román tagozatot I-XII. osztályban.

  1973-tól már párhuzamos osztályok futottak, külön zene, külön képzőművészet tanszakkal. 1977-től 1989-ig az I-VIII. osztályt a 18-as Általános Művészeti Iskolában működött, a líceumi osztályok pedig a Pedagógiai Líceum tagozataként. 1990-től 2013-ig Művészeti Líceumnak neveztük, mert a rendszerváltás után felelősségtudattal rendelkező tanárai az illetékes minisztériumban kérték, hogy újból egy intézményben egyesüljön a művészeti képzés elemitől érettségiig. Művészeti és elméleti képzés egyaránt folyt ebben az időszakban.

  Már az első évben megszerveződőtt a tehetségkutatás, a legígéretesebb gyerekeket válogatták ki nagy sugarú körzetből. A válogatás eredményeként az első generációk végzettjei közül rengetegen maradtak a pályán.

2. épület – Mărăşti utca

  A bentlakás 2008-beli felszámolása hátrányosan érintette a más helyiségből érkező diákokat, viszont nőtt a szaktermek, hangszertermek száma. 2016-ban befejeződött a Mărăști utcai épület (a volt Vörösmarty utcai bentlakás) manzárdosítása, melyet Marosvásárhely Polgármesteri hivatala támogatott a REGIO nevű európai uniós alapok lehívásával. Az új helyiségekre szükség volt, hogy a 960 fős diáksereg szakmai képzése megfelelő környezetben folyjon, mivel a beiskolázási kínálat kiszélesedett tagozatainak megfelelően több hangszerterem, színészmesterséget tanulóknak próbaterem, képzőművészeti és műépítész szakosoknak műterem kellett.

  Az itt zajló műhelymunka eredménye Marosvásárhely művelődési életének részévé vált, ugyanis a Művészeti Szaklíceumban folyó művészi tevékenységről bizonyságot tesznek a diákok és tanárok hangversenyei, képzőművészeti kiállításai, ezen kívül a diákok fellépése kiállításmegnyitókon, könyvbemutatókon, irodalmi – zenei esteken, konferenciákon, beszélgető műsorokban, műhelymunkákban, országos és nemzetközi versenyeken.