VEZETŐSÉG

„Cultura este o muzică spirituală a existenţei, o simfonie care primeşte şi radiază.” (Vasile Băncilă)
„Legea superioară a existenţei este munca creatoare prin care lăsăm în lume o urmă după ce nu vom mai fi, o operă care prelungeşte existenţa şi după moarte” (Leonardo Da Vinci)
A marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum szemlélete és küldetése

  Mire nevel iskolánk? A harmónia, a teljesítmény, a tehetség és a művészet megbecsülésére.

  A marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum az értékek, a kreativitás, a gyakorlati és elméleti képességek támogatására helyezi a hangsúlyt, ösztönözi a tanuló – tanár – szülő demokratikus kapcsolatát, megvalósítja a csapatmunkát, folyamatos kommunikációt tart fenn az intézményen belül és intézmények között a gyerekek fejlesztése érdekében. Elősegítjük, hogy a diákok képesek legyenek kérdéseket felvető problémamegoldó gondolkodásra, tudják összekapcsolni a különböző területeken szerzett ismereteket, felhasználni személyes tapasztalataikat, és tegyenek szert a társadalmi érvényesüléshez szüksége alapvető képességekre, rendelkezzenek erkölcsi önállósággal.

 A szaknak megfelelő speciális kompetenciák között megemlítjük a művészi, vizuális vagy zenei üzenet érzékeny és kritikai megértését, az alapvető műveltség megszerzését; változatos módszerek és technikák elsajátítását, a zene- és vizuális művészet nyelvezetének elsajátítását, a saját gondolatok, érzések művészi kifejezését változatos összefüggésekben, zeneművek előadását és értékelését, érzelmi és gondolati tartalmuk megértését.

 Küldetésünk az, hogy biztosítsuk minden egyes diák egyéni fejlődését lehetőségeihez mérten. Hangsúlyt helyezünk az iskolánk nevelési elveivel összhangban lévő értékek elsajátítására, és szem előtt tartjuk azokat a speciális kompetenciákat, amelyek kielégítik a közösségünk életfogytig tartó tanulás iránti igényét. „Kultúrát ajándékozni (...) azt jelenti, hogy szomjúságot ajándékozol.” (Antonie de Saint-Exupéry)

Prof. Grozav Diana Sabinaigazgató
Hegedű
  Prof. Dr. Aved Eva
  Prof. Dr. Aved Evaigazgatóhelyettes
  Zongora
   Prof. dr. Nemeș Ioana
   Prof. dr. Nemeș Ioana
   a minőségértékelésért és megbízhatóságért felelős bizottság
    Prof. Păcurar Ioana
    Prof. Păcurar IoanaNevelési tanácsadó
    Pályázati felelős, iskolai és iskolán kívüli tevékenységek felelőse