• COMISIILE METODICE ȘI DE LUCRU DIN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

 • COMISIILE METODICE DIN ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

  1. Comisia de Perfecţionare Metodică şi formare continuă (Comisia de echivalare a creditelor profesionale)
  Responsabilul Comisiei: Prof. Grozav Diana

  2. Comisia Metodică a Învăţătorilor – Secţia română
  Responsabilul comisiei Prof. înv. pr. Negruţ Iuliana

  3. Comisia Metodică a Învăţătorilor – Secţia maghiară
  Responsabilul comisiei: Prof. înv. pr. Csizmadi Csilla

  4. Comisia Metodică a Diriginţilor
  Responsabilul comisiei: Prof. Mureşan Laura – consilier educativ – secția RO
  Prof. Biro Imre – secția MA

  5. Comisia Catedrei de limbă şi literatura română
  Responsabilul comisiei: Prof. Pantea Romana

  6. Comisia Catedrei de limbă şi literatură maghiară
  Responsabilul comisiei: Prof. Kozma Edit

  7. Comisia Catedrei de Limbi moderne
  Responsabilul comisiei: Prof. Oncescu Catinca

  8. Comisia Catedrei de Ştiinţe (matematică, biologie, info, ed. tehnologica)
  Responsabilul comisiei: Prof. Balint Attila

  9. Comisia Catedrei Om şi Societate (istorie, religie, cultura civică şi consilierul școlar)
  Responsabilul comisiei: Prof. Imre Zsolt – istorie

  10. Comisia Sportului Școlar
  Responsabilul Comisiei: Prof. Lena Ilie

  11. Comisia Metodică pt Consiliere Orientare şi Activităţi Extraşcolare
  Responsabilul comisiei: Prof. Mureşan Laura – consilier educativ

  12. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte PIAN
  Responsabilul comisiei: Prof. Moriczi Magdolna – pian
  Prof. Szakacs Maria – pian complementar

  13. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte INSTRUMENTE de SUFLAT
  Responsabilul comisiei: Prof. Gered Jolan

  14. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte CANTO si ARTA ACTORULUI
  Responsabilul comisiei: Prof. Madaras Ildiko

  15. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte MUZICĂ de CAMERĂ
  Responsabilul comisiei: Prof. Vass Edit

  16. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catredra: TEORIE – SOLFEGIU – DICTEU
  Responsabilul comisiei: Prof. Poroșnicu Anna

  17. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catedra: CORZI: vioară şi chitară
  Responsabilul comisiei: Prof. Szonyi Zsuzsanna

  18. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catedra: ARTE PLASTICE
  Responsabilul comisiei: Prof. Kolumban-Kantor Zita

  19. Comisia Metodică a Ariei Curriculare Arte Catedra: ARHITECTURĂ
  Responsabilul comisiei: Prof. Căpriță Petre

  20. Comisia artistică Olimpiade şi concursuri
  Responsabilul comisiei: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunt
  Prof. Kolumban Kantor Zita

  21. Comisia de organizare a expoziţiilor
  Responsabilul Comisiei: Prof. Kolumban Kantor Zita

  22. Comisia de organizare a concertelor
  Responsabilul Comisiei: Prof. Dr. Aved Eva- director adjunct

  COMISIILE DE LUCRU DIN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

  1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Şcoală (C.E.A.C.)
  Responsabil comisie: Prof. Dr. Nemeș Ioana

  2. Comisia pentru Control Managerial Intern S.C.M.I.
  Responsabil comisie: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

  3. Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar
  Responsabil comisie Prof. Ilie Lena

  4. Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Absenteismului şi abandonului şcolar
  Responsabil comisie: Prof. Costin Mihaela

  5. Comisia de lucru pentru PDI
  Responsabil comisie: Prof. Veer Renata Claudia – director

  6. Comisia de lucru pentru proiecte
  Responsabil comisie: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct – coordonator proiecte şi programe educaționale europene

  7. Comisia de lucru pentru ROI
  Responsabil comisie: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

  8. Comisia de Cercetare a Abaterilor Disciplinare Elevi, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic
  Responsabil comisie: Prof. Pantea Romana

  9. Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă, P.S.I., situaţii de urgenţă (cutremure, inundaţii)
  Responsabil comisie: Lassel Irina – administrator

  10. Comisia de Inventariere Anuală a Patrimoniului Şcolar
  Responsabil comisie Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

  11. Comisia de receptie bunuri
  Responsabil comisie: Lassel Irina – administrator

  12. Comisia de casare, clasare şi valorificare materiale
  Responsabil comisie: Prof. Mihaela Costin

  13. Comisia de Orar, asigurarea serviciului pe şcoală si condica prezenta
  Responsabil comisie: Balint Attila – responsabil orar

  14. Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Examenelor de Corigenţă
  Responsabil comisie: Profesorul desemnat prin decizie

  15. Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Examenelor
  Responsabil comisie: Profesorul desemnat prin decizie

  16. Comisia pentru Curriculum şi C.D.Ş.
  Responsabil comisie: Prof. Veer Renata – director

  17. Comisia pt ritmicitatea notării
  Responsabil comisie: Prof. Oncescu Catinca

  18. Comisia de gestionare BDNE şi SIIR
  Responsabil comisie: Prof. Dr. Aved Eva – director adjunct

  19. Comisia de burse si bani de liceu
  Responsabil comisie Prof. Dr. Aved Eva- director adjunct

  20. Comisia de salarizare
  Responsabil comisie: Prof. Veer Renata – director

  21. Comisia de mobilitate
  Responsabil comisie: Prof. Grozav Diana

  22. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii
  Responsabil comisie: Prof. Moraru Mihai

  23. Comisia pentru verificarea documentelor școlare
  Responsabil comisie: Prof. Veer Renata – director